گاربینه موگوروزا

موگوروزا با غلبه بر ویلیامز فاتح مسابقات تنیس آزاد فرانسه شد

گاربینه موگوروزا، تنیسور اسپانیایی با غلبه بر سرنا ویلیامز نفر شماره یک تنیس زنان جهان فاتح رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه شد.