گاوین هابارد

مورد ویژه وزنه بردار تغییر جنسیت یافته استرالیایی

ورزشکاران ترا جنسیتی ؛ توانایی مردانه در کالبد زنانه

بعد از تغییر جنسیت وزنه بردار نیوزلندی، از مرد به زن، حضور وی در تیم ملی زنان این کشور برای رقابت در بازی‌های مشترک المنافع قطعی و البته با مخالفت‌های زیادی روبرو شد.