گاو سواری

پرش دختری با گاو از موانع میدان اسب دوانی + عکس

ورونیکا دختر 15 ساله آلمانی است که اقدام به ورزش پرش از موانع با گاو یا همان گاو سواری می کند.