گراپلینگ زنان ایران

اردوی آمادگی تیم‌های ملی آلیش و گراپلینگ بانوان برگزار می‌شود

اردوی آمادگی تیم های ملی آلیش و گراپلینگ بانوان ایران برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا، روزهای 14 تا 24 شهریور در محل خانه کشتی شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.