گروه بندی المپیک بسکتبال بانوان

5 تیم سهمیه المپیک گرفتند

گروه بندی بسکتبال بانوان در المپیک ریو ۲۰۱۶ مشخص شد

در 46 روز مانده به المپیک ریو با پایان یافتن مسابقات کسب سهمیه المپیک بسکتبال بانوان، 5 تیم دیگر سهمیه حضور در ریو را کسب کردند.