گروه بندی تیم‌ها در جام جهانی فوتبال دختران زیر 20 سال

در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال دختران به میزبانی پاپوا گینه نو؛

نگاهی به گروه بندی تیم‌ها در جام جهانی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال

در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال دختران زیر 20 سال به میزبانی پاپوا گینه نو نگاهی داریم به گروه بندی تیم‌ها و همچنین معرفی تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی.