گزارشی از مسابقات بوچیا در پارالمپیک ریو

همگام با ورزش بانوان در پارالمپیک ریو 2016؛

گزارشی از مسابقات بوچیا در پارالمپیک ریو ۲۰۱۶

مسابقات بوچیا در پارالمپیک ریو از روز شنبه 20 شهریور ( 10 سپتامبر ) آغاز و تا روز جمعه 26 شهریور ( 16 سپتامبر ) ادامه خواهد داشت.