گلزن

خیز بلند فوتسالیست دانشگاه آزاد اسلامی برای خانم گلی

بازیکن ملی پوش تیم فوتسال بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در دو هفته اخیر مسابقات شگفتی ساز شد. هشت گل به ثمر رسانده و تاکنون عنوان خانم گلی فوتسال را به خود اختصاص داده است.