گوشت

بهترین روش «پخت کباب» و نکات ریز و مهم آن

در سال 2007 سازمان جهاني سرطان هشدار داد که به دليل نيتروزامين و ترکيباتي که در سوسيس و کالباس از جمله مواد نگهدارنده وجود دارد هيچ فردي در هفته بيش از 500 گرم گوشت قرمز و فرآورده هاي آن را مصرف نکند