یازمین سایرز

ورزشکاری که تابستان و زمستان، المپیک را تجربه می‌کند

یازمین سایز در سن ۲۲ سالگی حضور در دو رشته ورزشی را در رقابت های المپیک تجربه خواهد کرد که یکی از آنها زمستان و دیگری در تابستان است.