یسری ماردینی

صحبت‌های یسرا ماردینی، شناگر پناهجوی سوری که در المپیک ریو شنا می‌کند؛

خجالت آور بود در آب بمیرم در حالیکه شناگر هستم

یسرا ماردینی دختر پناهجوی سوری است که بعد از فرار از جنگ و خونریزی در آلمان پناهنده شده و چون شناگر خوبی بوده جزو تیم پناهندگان المپیک ریو شده است. این دختر 18 ساله صحبت‌های جالبی را از پناهندگی تا عضویت در تیم پناهندگان به زبان آورده است.

رویای یسری ماردینی، دختر شناگر سوری؛

از آموزش شنا به پناهندگان سوری تا حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو

یسری ماردینی دختر نوجوان سوری است. او همچون دیگر پناهجویان گریخته از جنگ و خونریزی، از راه یونان و بالکان به اروپا رسیده است. یسری اکنون در برلین پناه گرفته و خود را برای شرکت در مسابقات شنای المپیک تابستانی ریو آماده می کند.