یوگا برای بانوان

یوگا برای بانوان از استامینوفن هم بهتر است

ریچل مک آدامز، بازیگر کانادایی موفق شد با دنبال کردن یوگا سر درد های آزار دهنده ناشی از استرس و تنش های روزانه را به حالت قبل و نرمال باز گرداند.