یو اس اوپن، تنیس

بازگشت ستاره تنیس روس به مسابقات گرند اسلم؛

ماریا شاراپووا برای یو اس اوپن ۲۰۱۷ وایلد کارت دریافت کرد

ماریا شاراپووا برای آخرین گرند اسلم سال ( یو اس اوپن ) وایلد کارت ( سهمیه دعوتی ) دریافت کرده است.