دارت

بانوی پراستعداد دارت ایران؛

مژگان رحمانی؛ مدت زمان کوتاه و چندین بار افتخار آفرینی در رشته دارت

مژگان رحمانی بانوی دارت انداز کشورمان که در مدت زمان کوتاه چندین بار افتخار آفرینی کرده است، کاپ قهرمانی خود...

طلای تیمی و انفرادی دختران دارت انداز کشورمان در رقابت‌های جهانی

تیم دو نفره دارت دختران ایران برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان در ژاپن، روی سکوی قهرمانی رفت.