چتربازی

به‌دنبال عزل وکیل گیلانی؛

سکوت پرمعنای گلنار وکیل گیلانی رئیس پیشین فدراسیون چوگان

وقتی از رئیس پیشین فدراسیون چوگان در خصوص تهدید وی برای برکناری از سمتش پرسیدند بغضی کرد و دیگر قادر...