تاریخ: 2015-06-17 شناسه خبر: 106

عروس خانه خواستگارش را به آتش کشيد

دختر جواني که از سوي خواستگارش پسند نشد خانه داماد را به آتش کشيد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دستگاه قضايي شکايت خود را اينگونه مطرح کرد و مدعي شد: من براي خواستگاري به همراه خانواده ام به يکي از شهرستان هاي اطراف مشهد رفتم.

اما پس از مراسم خواستگاري، بنا به دلايلي دختر خانم مورد پسندم واقع نشد و از ازدواج با او منصرف شدم.

مرد جوان ادامه داد: دختر خانم که از اين موضوع عصباني شده بود به مشهد آمد و آدرس منزلم را پيدا کرد و زماني که من در خانه نبودم وارد منزلم شده و با ريختن تينر آنجا را به آتش کشيده است.

بدين ترتيب پرونده پس از آنکه به شعبه 202 دادسراي مشهد ارجاع داده شد عروس آتش افروز احضار و طي چند جلسه توسط بازپرس شرقي به اتهاماتش رسيدگي شد.

بازپرس پرونده طي دستوري از کارشناسان مربوطه خواست علت دقيق آتش سوزي را مشخص کنند که در نتيجه آن، عمدي بودن حريق توسط کارشناسان مربوطه تاييد شد. در پايان جلسات دادرسي پرونده با صدور قرار مجرميت دختر جوان به دادگاه ارسال شد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.