تاریخ: 2015-07-01 شناسه خبر: 1734

چوبه دار؛ فرجام ٢ جنایت در ١٧ روز

 

 

به گزارش سایت ورزش بانوان به نقل از شرق: متهم جوان که سعید نام‌ دارد، اولین قتل را بهمن سال ٩١ انجام داد و بعد از کشتن جوانی به‎نام کوروش، از محل متواری شد. درحالی‌که مأموران پلیس او را تعقیب می‌کردند، ١٧ روز بعد دوباره به پلیس گزارش شد جوانی دیگر به‌نام امیر نیز با ضربه چاقوی سعید به قتل رسیده ‌است. از‌آنجا‌که شاهدان پرونده از مخفیگاه متهم خبر داشتند، پلیس را در جریان قرار دادند به‌این‌ترتیب مأموران با توجه به مدارک به‌دست‌آمده سعید را شناسایی و بازداشت کردند. متهم جوان در بازجویی‌ها اعتراف کرد هر دو قتل را انجام داده است، اما خودش با مقتولان درگیری نداشته و به‌خاطر دوستانش دست به قتل زده‌ است. متهم گفت: در اولین قتل به‌همراه دوستم پیام سراغ کوروش رفتیم. پیام به من گفته‌ بود کوروش دو بلند‌گو از او گرفته است و برنمی‌گرداند. از من خواست کمکش کنم بلندگوها را برگرداند. من هم قبول کردم. با پیام همراه شدم، البته قصدمان این نبود او را بکشیم. وقتی پیام به کوروش گفت بلندگوها را پس بده، او قبول نکرد و این‌طور شد که من و کوروش درگیر شدیم و من یک ضربه قمه به بدنش زدم و باعث مرگش شد. بعد از محل فرار کردیم. بعد از این قتل، قرار شد همراه یکی از دوستانم به شمال برویم، اما قبل از سفر دوستم با فردی که از او طلب داشت درگیر شد. متهم ادامه ‌داد: درگیری بالا گرفت و من هم با زدن ضربه‌ای به امیر، او را به قتل رساندم. پرونده با پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه ٧١ وقت دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و متهم بعد از اینکه اولیایِ‌دم هر دو مقتول درخواست قصاص خود را مطرح کردند، برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد و هر دو اتهام را قبول کرد، اما گفت قصد کشتن کسی را نداشته است و فقط می‌خواسته به آنها ضربه‌ای بزند. با پایان جلسه رسیدگی، قضات رسیدگی‌کننده رأی به دو بار قصاص متهم دادند، اما زمانی‌که متهم به رأی صادرشده اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ١٣ دیوان‌عالی کشور رفت، هیأت قضات اعلام کردند ازآنجایی‌که یکی از شاهدان عنوان کرده است ضارب مقتول دوم کسی دیگر بوده ‌است، پس رأی صادرشده برای این پرونده نقض می‌شود و باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد. روز گذشته در شعبه دو دادگاه کیفری‌ استان تهران، رسیدگی به این پرونده برای بار دوم آغاز شد. متهم بعد از اولیایِ‌دم، که یک‌بار دیگر درخواست قصاص کردند، در جایگاه حاضر شد و اتهامات خود را قبول کرد. زمانی که قضات از شاهدی که در پرونده شهادت داده ‌بود ضارب کس دیگری است، درباره اظهاراتش سؤال کردند، وی گفت: من اشتباهی این حرف را زده‌ام، ضارب سعید است.  قضات به‌این‌ترتیب با پایان جلسه رسیدگی، یک‌بار دیگر متهم را به دو بار قصاص محکوم کردند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.