تاریخ: 2015-06-17 شناسه خبر: 186

آيين همسرداري از نگاه داعش

سلام بر دوستان عزيز هميشه همراهم…ببينم شما چه فکر کرده ايد با خودتان…؟! بعععله…اين دخترک ورپريده موجي آخرِ سر گشت و گشت و گشت تا از اين رفيق طنزپردازِ مخ معطل تر از خودش، جناب مصطفي خان مشايخي طنزي برايتان پيدا کرد در حد بازي واليبال بر و بچه هاي خودمان با روس ها…
اگر با خواندن اين طنز روح و روان تان شاد نشد، خوب ايرادي ندارد ان شاء ا… در بقيه طنزها اين اتفاق براي روح تان مي افتد…

اين شما و اين هم مطلب طنز صددرصد کپي پيست از ما:

و اما آيين همسرداري از نگاه الداعش الاحمق:

۱– قال البغدادي (چِلَ و خُلهُ)؛ بغدادي مي گويد: يا ايهالرجل؛ اي مرد! اِبخِر الکشکَ؛ کشک بخر و قُل بِزوجتِکَ؛ و به زوجه ات بگو: اجلسي في البيت و اُسابِ الکشکُ؛ در خانه بنشين و کشکت را بساب!
هر گاه زنت گفت: حوِّل هذا الاُمُورِ به عَمَتِکَ ؛ يعني اين کارها را به عمه ات محول کن ؛ اِضرِبها؛ او را بزن. يَجُورُ؛ جوري که: “تذهبُ الي الکُما “؛ به کما برود. و اِفکِک پوستَها غلِفتياً؛ و پوست او را غلفتي بکن، کمَثَلِ الخيار؛ مثل خيار.
***
۲- هرگاه به زنت گفتي اُخوا هَمُ قُرمهَ الخضرا؛ من قرمه سبزي مي خواهم و او گفت: اُ سِفارشُ البيتزا؛ يعني زنگ زدم پيتزا بياورند. اُدخلُ جَعبَه البيتزا في حلقِها؛ جعبه پيتزا را در حلق او فرو ببر . حتي تُخَفَهُ؛ تا خفه بشود.
***
۳- “اذا وصلت َ الي البيت؛ اگر به خانه رفتي، و رايتَ کنترل التيوي في يد الزوجتکَ و کنترل تلويزيون را در دست زوجه ات ديدي و هي تُشاهدَ سريالَا او کليباً در حالي که او سريال يا کليپ نگاه مي کند / پس به او بگو: اِعطي کنترلاً؛ کنترل را بده / واذا تُکَجُّ لب و لوچتِها؛ اگر لب و لوچه اش را برايت کج کرد؛ فَاُسِروِس دَهانها باللَگدٍ پس دهانش را با لگد سرويس کن. سرويساً شديدا؛ سرويس کردني شديد.
۴- “اذا تُنظُرُ زوجتکَ ؛ هرگاه ديدي که زنت ؛ اِند المساءِ؛ آخر شب، في الوايبريا اَو فيس بوکهِ؛ در وايبر يا فيس بوک است / “فاِبلِک ها؛ او را بلک کن و اِبتل ها بالهووآت؛ و او را گرفتار هوو بساز.
۵- به زنت بگو ؛ اذا مَن يُزَنکُ؛ هرگاه کسي زنگ بزند و هي مجبورٌ اَن تَقولُ ماهو . و او مجبور شود بگويد کيست؛ يُلزِمُ اَن تَدخلَ شَستَ ها في لپُ ها؛ لازم است شستش را در لپش فرو ببرد، حتي صُوتَها خَشناً؛ تا صدايش خشن شود.

در ضمن؛

6-استَفِد من الاُم الزوحتکَ في العمليات الانتحاريه” از مادر زنت براي عمليات انتحاري استفاده کن که اين خير است هم براي او، هم براي تو.
ايضاً؛ همچنين نظاره بالعِذاره الاختَ الزوجهِ لا مبارکٌ؛ ديدن چهره خواهر زن نامبارک است و سبب فقر و تنگدستي مي شود. و ايضاً اعوَض اخوان زوجتک و همين طور برادر زنانت را تند تند عوض کن تا بر تو گستاخ نگردند و در دوزخ را بر تو نگشايند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.