تاریخ: 2015-07-05 شناسه خبر: 2344

حدف زنان و مردان کاروان دانشجویان در بخش انفرادی کامپوند

کامپوند

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛ در دور نخست رقابت های تیروکمان امروز (یکشنبه)پریسا براتچی بازی را سحر اسدی با نتیجه ۱۳۸ از ۱۳۵ بر و به یک شانزهم صعود کرد اما در این مرخله با شکست در برابر ورزشکاری از اسونونی با نتیج ۱۴۰ در برابر ۱۴۷ از دور رقابت بخش انفرادی خارج شد.

نفیسه رییسی دهکردی در دور نخست رقابت را با نتیجه ۱۳۱ بربر ۱۴۵ به خریف مکزیکی واگدار کرد و با پدیرفتن شکست از این دور رقابت ها خارج شد.

در بخش مردان اراز توکل با قرعه استراحت مواجه شد و در دور دوم نتیجه را با ۱۴۱ در برابر ۱۴۲ به حریف ایتالیای داد و از رقابت ها حدف شد . ایدین عفوری در این رقابتها نتیجه رو در برابر حریف برزیلی با نتیجه ۱۳۹ بر ۱۳۳ پیروز شد و در دور دوم در برابر حریف هندی ۱۴۰ بر ۱۴۷ واگدار کرد و از گردونه رقابت ها خارج شد.

 

ارش عباسی دیگر ایرانی در یونیورسیاد دانشجویان با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۹ در دور نخست به حریف ارزانتینی واگدار کرد وا ای دوره رقابت ها به عنوان اخرین کماندار ایرانی خارج شد.

در بخش مردان دو کره ای، یک مالزیی و یک بلزیکی به دور نهایی صعود کردند . در بخش دختران نیز ورزشکارانی از کره ، اسلونی ، روسیه و مکزیک در بخش انفرادی به بخش تهایی صعود کردند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.