تاریخ: 2015-06-15 شناسه خبر: 26

آخرین غذای 12 محکوم به اعدام چه بود؟ + عکس

وی درباره هدفش از این کار گفته: «من در این پروژه محکومان به اعدام را مانند مردم عادی دیده ام نه مانند یک عدد (اشاره به شماره های شناسایی زندانیان). آدم های عادی ای که در آخرین غذای خود به دنبال شادی کوچکی هستند.» این عکس ها به شکل عجیبی غمناک هستند و می شود توی آن ها رد دست هایی را پیدا کرد که آخرین لقمه ها را بر دهان برده است؛ لقمه هایی که شاید آخرین اتصال ها با دنیای زنده ها باشد. هارگروس همچنین می گوید: «با این کار نمی خواستم جرم آن ها را کم اهمیت نشان بدهم، فقط می خواستم با این عکس ها و بر اساس آخرین غذایی که این محکومان خواسته اند، چیزی ناشناخته از درونشان را نشان بدهم.» در زیر، عکس های این هنرمند را می بینید: (ایسنا)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.