تاریخ: 2015-07-09 شناسه خبر: 3020

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس‌های یک طراح

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛ سر در برخی از بناهای مهم جهان و یا کل ساختار یک ساختمان در لباس‌های این هنرمند طراح نمود یافته است. هودیاکوا در کنار هر لباس، تصویری هم از بنای الهام گرفته شده، گذاشته است تا نشان دهد که چقدر زیبا توانسته است این همانندسازی را  بر روی لباس پیاده کند. این تصاویر در اینستاگرام خانم هودیاکوا  منتشر شده است.

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

زیبایی آثار باستانی بر روی لباس یک طراح

منع: مدآنلاین

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.