تاریخ: 2015-07-12 شناسه خبر: 3237

بزرگ تر بودن زن از مرد در 10 درصد ازدواج هاي استان

ازدواج

 معاون امور اسناد هويتي اداره کل ثبت احوال استان با بيان اين مطلب به «خراسان جنوبي» گفت: پارسال در 75.8 درصد ازدواج هاي ثبت شده زوج بزرگ تر از زوجه و 13.5 درصد ازدواج ها هم مربوط به زوج هاي هم سن بود.

«موحدي خواه» با بيان اين که پارسال بيشترين ازدواج مردان با رقم 3 هزار و 915 نفر بين گروه سني 20 تا 24 سال و زنان بين گروه سني 15 تا 19 سال با رقم 3 هزار و 140 نفر بود، افزود: در اين مدت بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده مردان مربوط به گروه سني 20 تا 24 سال با دختران گروه سني 15 تا 19 سال به تعداد 2 هزار و 7 واقعه بود. به گفته وي پارسال در مناطق شهري بيشترين ازدواج مردان بين گروه سني 20 تا 24 سال با رقم 2 هزار و 85 نفر و زنان بين گروه سني 15 تا 19 سال و 20 تا 24 سال به ترتيب با رقم يک هزار و 686 و يک هزار و 682 نفر بود و در مناطق روستايي نيز بيشترين ازدواج مردان بين گروه سني 20 تا 24 سال با رقم يک هزار و 830 و زنان بين گروه سني 15 تا 19 سال با رقم يک هزار و 454 نفر بود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.