تاریخ: 2015-07-12 شناسه خبر: 3296

اسرار فیلم‌های سیاه درگوشی شکارچی پسربچه‌ها

 

 

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛ به نقل از همشهری، درحالي‌كه اين پسربچه گفته كه در گوشي مرد شيطان‌صفت فيلم‌هاي سياهي از چند پسربچه ديگر نيز ديده است، پليس در تكاپوست تا با پيدا كردن گوشي مرموز، راز ديگر جنايات متهم را فاش كند.تحقيقات پليس در اين‌باره از صبح روز هفتم بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. آن روز مردي به دادسراي امور جنايي تهران رفت و گفت شب گذشته مردي ناشناس پسر نوجوانش را ربوده و او را مورد آزار و اذيت قرار داده است.

پسر 12ساله نيز در توضيح اين ماجرا گفت: ساعت 7شب بود كه براي خريد به مغازه رفتم. در بين راه مرد جواني از من كمك خواست. او خودروي پرايد سفيد رنگش را كه كنار خيابان بود نشانم داد و گفت خاموش شده است و از من خواست پشت فرمان بنشينم تا او با هل ‌دادن، خودرواش را روشن كند. من هم كه قصدم كمك كردن بود روي صندلي پرايد نشستم اما همان موقع مرد جوان به من نزديك شد و يك تيغ موكت بري زير گلويم گذاشت و من را وادار كرد روي صندلي شاگرد بنشينم. خودش هم پشت فرمان نشست و با همان خودرو من را دزديد.

پسر نوجوان ادامه داد: مرد جوان روي دستگيره‌هاي پرايد چسب زده بود تا نتوانم در ماشين را باز كنم. او در خياباني خلوت توقف كرد و دست‌ها و پاهايم را با چسب بست. بعد يك كاپشن روي سرم انداخت تا جايي را نبينم. بعد از آن مرا به جاي دوري برد كه وقتي چشمانم را باز كرد يك جاده خاكي ديدم. وحشت كرده بودم و با گريه التماس مي‌كردم كه رهايم كند اما او در آنجا مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. موبايلش را نشانم داد و فهميدم كه از صحنه آزار و اذيت من فيلم گرفته است.

او تهديد كرد كه اگر شكايت كنم و موضوع را به خانواده‌ام بگويم اين فيلم را پخش مي‌كند و آبرويم را مي‌برد. او حتي چندين فيلم ديگر كه در گوشي‌اش بود نشانم داد كه در آنها پسربچه‌هاي ديگري كه هم سن و سال خودم بودند را مورد آزار و اذيت قرار داده بود. اين فيلم‌ها را كه ديدم وحشتم بيشتر شد. او گفت كه از همه بچه‌ها فيلم گرفته و كسي جرأت ندارد از او شكايت كند، در نهايت نيز بعد از 5ساعت مرا در نزديكي خانه‌مان رها كرد و وقتي ماجرا را به پدر و مادرم گفتم تصميم گرفتيم شكايت كنيم.

مجرم سابقه‌دار

با اظهارات اين پسربچه، سعيد احمدبيگي، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي را مأمور شناسايي و دستگيري مرد شيطان‌صفت كرد. پسر نوجوان درباره مشخصات خودروي متهم گفته بود كه نواري شطرنجي روي ماشين بود كه اين نشان مي‌داد وي راننده آژانس است. از سوي ديگر مأموران با كمك پسرنوجوان توانستند به چهره فرضي متهم دست يابند كه مطابقت تصوير چهره‌نگاري شده با عكس‌هاي مجرمان سابقه‌دار نخستين سرنخ را در اختيار كارآگاهان گذاشت.

كارآگاهان متوجه شدند كه متهم جواني است كه پيش از اين 9بار به اتهام سرقت، حمل مواد‌مخدر، آدم‌ربايي، ‌كودك‌ربايي و آزار و اذيت دستگير شده و به زندان رفته است. به اين ترتيب وي حدود يك‌ماه پيش دستگير شد اما با وجود اينكه پسرنوجوان او را شناسايي كرد، جرمش را انكار كرد و مدعي شد بي‌گناه است. در چنين شرايطي بازپرس جنايي دستور آزمايش دي‌ان‌اي صادر كرد و پس از حدود يك ماه، نتيجه اين آزمايش نشان داد كه حرف‌هاي پسربچه 12ساله درست بوده و متهم او را مورد آزار و اذيت قرار داده است.

به‌رغم اثبات حرف‌هاي پسربچه، متهم اما مدعي است كه بي‌گناه است و اين در حالي است كه احتمال دارد كه او پسربچه‌هاي زيادي را با اين شگرد قرباني نيت شيطاني‌اش كرده باشد. به همين دليل وي با صدور قرار بازداشت موقت به اتهام آدم‌ربايي و تجاوز به عنف راهي بازداشتگاه پليس آگاهي شد تا تحقيقات براي پيدا شدن موبايل حاوي فيلم‌هاي سياه و شناسايي شاكيان احتمالي ادامه يابد. در همين حال قاضي پرونده از شاكيان احتمالي خواست با اطمينان از محفوظ ماندن هويتشان نزد پليس و دستگاه قضايي، براي شكايت به اداره 16پليس آگاهي مراجعه كنند. 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.