تاریخ: 2015-07-14 شناسه خبر: 3552

گلدانی که با گیاه رشد می کند!+تصاویر

 طراحان گلدان می گویند: “در طبیعت همه چیز تکامل می یابد، سازگار می شود رشد می کند، شکوفه می دهد، ضعیف می شود، می میرد، جذب می شود و مورد استفاده دوباره قرار می گیرد. اما دیدگاه مدرن به ساختمان برعکس است، اشیا تولید می شوند، استفاده می شوند و دور ریخته می شوند… این گلدان، الگوی اریگامی به دقت محاسبه شده دارد و توانایی طبیعت در رشد و تغییر در طول زمان را تقلید می کند. و ما این کیفیت طبیعت را به یک شی ء مصنوع انسان ساخت منتقل کرده ایم.

گلدان

گلدان

فردا 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.