تاریخ: 2015-06-20 شناسه خبر: 378

صعود بدمینتون‌بازان بانوان ایران در رنکینگ جهانی

بدمینتونبه گزارش ورزش بانوان، رده‌بندی جدید و هفتگی فدراسیون جهانی بدمینتون اعلام شد که در آن فرزین خانجانی با 11870 امتیاز و 12 پله صعود در مکان 149 رنکینگ دنیا ایستاد و

بهترین بدمینتون‌باز ایرانی لقب گرفت.

در بخش بانوان نیز ثریا آقایی با 11780 امتیاز و 2 پله صعود در مکان 141 قرار گرفت.

جایگاه بدمینتون‌بازان ایران در انفرادی و دوبل رنکینگ جهانی به شرح زیر است:

انفرادی مردان:

149- فرزین خانجانی – 11870 امتیاز – 12 رتبه صعود

290- سروش اسکندری – 4680 امتیاز – 48 رتبه صعود

336- حسن متقی – 3810 امتیاز – یک رتبه سقوط

انفرادی بانوان:

141- ثریا آقایی – 11780 امتیاز – 2 رتبه صعود

186- نگین امیری‌پور – 8650 امتیاز – 11 رتبه صعود

دوبل مردان:

190- تیم دو نفره سروش اسکندری و حسن متقی – 5250 امتیاز – بدون تغییر جایگاه

196- تیم دو نفره فرزین خانجانی و محمدرضا خانجانی – 4940 امتیاز – یک رتبه صعود

دوبل بانوان:

100- تیم دو نفره نگین امیری‌پور و ثریا آقایی – 12500 امتیاز – 15 رتبه صعود

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.