تاریخ: 2015-07-21 شناسه خبر: 4297

سرنخ هایی از بروز اختلال اضطراب جدایی در بزرگسالی

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ پیش ‌از این تصور می‌شد که اختلال اضطراب جدایی (SAD) تنها به کودکان محدود شده و این اختلال با اختلال هراس (panic disorder) در بزرگسالی ارتباط دارد؛ اما محققان سرنخ‌هایی از اختلال اضطراب جدایی در بزرگسالان را شناسایی کرده‌اند.

محققان ایتالیایی با استفاده از مقیاس‌های سنجش استاندارد و مصاحبه‌های تشخیصی‌، 141 ‌فرد بزرگسالان مبتلا به اختلال هراس را جهت تعیین رابطه‌ بین PD و اختلال اضطراب‌ جدایی ‌(SAD) مورد بررسی قرار دادند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، 70 نفر (49.5 درصد) از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بودند که این اختلال در 32‌ نفر (46.5 درصد) در بزرگسالی بروز پیدا کرد.

در ‌مقایسه با 71 ‌بیمار فاقد اختلال اضطراب جدایی، احتمال ابتلا به ترس از مکان‌های باز (agoraphobia)، شروع زودهنگام‌ هراس از مکان‌های باز و ترس‌های شدیدتر در افراد مبتلا به این اختلال SAD بیشتر از گروه دیگر بود.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.