تاریخ: 2015-06-22 شناسه خبر: 498

معمای معروف پروفسور حسابی

نکته ای که باید در این معما به آن توجه کنید قیمت واقعی ساعت است.در این معما به طور هوشمندانه ای ذهن خواننده به سمت تصوری اشتباه هدایت می شود و در انتها سوالی پرسیده می شود که ۱۰۰۰ تومان چی شد؟!خوب بیایید این طور به این معما نگاه کنیم:
سه نفر با هم به ساعت فروشی می روند و یک ساعت به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان می خرند! یعنی نفری ۱۰۰۰۰ تومان دادند.

صاحب مغازه به شاگردش می گوید، قیمت ساعت ۳۰۰۰۰ تومان نبوده و ۲۵۰۰۰ تومان بوده است. برو و ۵۰۰۰ تومان بهشون برگردان.

شاگرد مغازه از این ۵۰۰۰ تومان ۲۰۰۰ تومان رو برای خودش برمیدارد و ۳۰۰۰ تومان باقی مانده را به آن سه نفر می دهد. (یعنی نفری ۱۰۰۰ تومان).

پس با این حساب آنها نفری ۹۰۰۰ تومان برای خرید ساعت پرداخت کرده اند که در مجموع می شود ۲۷۰۰۰ تومان و ۲۰۰۰ تومان هم شاگرد برداشت که جمعا میشود ۲۹۰۰۰ تومان!

۱۰۰۰ تومان بقیه کجاست؟!

#
#
#
#
#
#
#
#
#

پاسخ معما:

نکته ای که باید در این معما به آن توجه کنید قیمت واقعی ساعت است.در این معما به طور هوشمندانه ای ذهن خواننده به سمت تصوری اشتباه هدایت می شود و در انتها سوالی پرسیده می شود که ۱۰۰۰ تومان چی شد؟!خوب بیایید این طور به این معما نگاه کنیم:

قیمت ساعتی ۲۵ هزار تومان بوده و ۳ نفر برای خرید آن ۳۰هزار تومان پرداخت می کنند.صاحب مغازه به شاگردش می گوید برو و بقیه پول(۵ هزار تومان) رو برگردان! و شاگرد ۲ هزار تومان را در جیب خودش می گذارد! ( پس تا الان ۳هزار تومان باقی مانده).

و شاگرد به هر نفر از آن افراد هزار تومان بر می گرداند که در مجموع ۳هزار تومان می شود و با این حساب ، تمامی حساب کتاب ها درست از آب در می آیند!

منبع: عصر علم

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.