تاریخ: 2015-06-22 شناسه خبر: 513

چه کسانی از باخت آمریکا ناراحتند ؟

به گزارش ورزش بانوان به نقل از ایسنا، قاسمی از باخت آمریکا خوشحال بود. می‌گفت: خوب پوزشان را زدیم. مرادی گفت: زشت است، پوز یعنی چه؟ بگو خوب بردیم‌شان. قاسمی گفت: حالا شما یک روز برای ما درس اخلاق ندهی نمی‌شود؟ محمدی گفت: خب راست می‌گوید، توهین‌آمیز کُری نخوان. صابری گفت: تازه جلو شما رعایت می‌کند. قاسمی گفت: یعنی شما از برد ایران خوشحال نیستید؟ این قدر در بازی‌های ورزشی پوز… دهن… این قدر در بازی‌های ورزشی آمریکا را می‌بریم خوشحال نیستید؟ تیموری گفت: این قدر؟

 

یک بار در فوتبال برده‌ایم و حالا هم در والیبال. قاسمی گفت: کم است؟ صابری گفت: راست می‌گویی برو در بسکتبال ببرشان. در شنا ببرشان. قاسمی گفت: واقعا وطن‌فروشی شاخ‌ودم ندارد، بیا به جای این که طرفدار تیم کشور خودش باشد سنگ اجنبی را به سینه می‌زند. محمدی گفت: حالا اگر به آنها می‌باختیم چه؟ خودت را می‌کُشتی؟ قاسمی گفت: فعلا که برده‌ایم. مرادی گفت: سیاست را با همه چیز قاطی می‌کنی. قاسمی گفت: من؟ صابری گفت: از دیشب همین طور کاریکاتورهای اوباما را می‌فرستد توی شبکه‌های اجتماعی. مرادی گفت: به اوباما چه؟

 

قاسمی گفت: شما یا سیاست سرتان نمی‌شود یا خودتان را زنده‌اید به خنگی. مرادی گفت: بچه جان ما داریم درباره ورزش حرف می‌ِ‌زنیم، می‌فهمی؟ ورزش چه ربطی به اوباما دارد؟ قاسمی گفت: بابا جان کشوری که ما با آن بازی کرده‌ایم و آن را درهم‌شکسته‌ایم آمریکا بوده است. همه به هم گفتیم: خب! قاسمی گفت: ای بابا. مرادی گفت: در‌هم‌شکسته‌ایم؟ مگر لشگر زرهی بوده‌اند؟ قاسمی گفت: بحث با شما فایده ندارد. صابری گفت: نه این که با تو فایده دارد. قاسمی یقه صابری را گرفت و صابری کمربند قاسمی را. یکی به سمت پایین می‌کشید یکی به سمت بالا. دوباره بلوا شد و دادوبیداد. وسط آن معرکه محمدی می‌گفت: حالا باز خوب است برده‌ایم این طوری می‌پرند به هم. باخته بودیم چه؟ قاسمی از حرف‌های محمدی فقط باخته بودیم را شنید و گفت: باخته بودیم؟ و محکم زد زیر چشم محمدی.

رضا ساکی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.