تاریخ: 2015-07-27 شناسه خبر: 5206

نقشه شوم آدم ربایان در باغ انگور

به گزارش سایت ورزش بانوان؛  13تيرماه نوجوان 17ساله‌اي به اداره پليس رفت و عنوان كرد كه 4 نفر او را با تهديد چاقو گروگان گرفتند. وي در توضيح ماجرا گفت: ساعت 22شب گذشته در يكي از پارك‌هاي جنوب غرب تهران نشسته بودم كه پسرجواني به سمت من آمد و چاقويي زير گلويم گذاشت. همزمان 2 نفر ديگر به آنجا آمدند و با تهديد مرا با خود به باغي در آن حوالي كشاندند. در آنجا پسرديگري منتظر ايستاده بود كه در آنجا هر 4نفر با تهديد مرا مورد آزار و اذيت قرار دادند. آنها حتي موبايل و مداركم را سرقت كرده و پا به فرار گذاشتند. وي گفت: يكي از آنها را مي‌شناختم و يقين دارم كه در همسايگي ما زندگي مي‌كند.

به‌دنبال اظهارات اين پسر نوجوان، گروهي از كارآگاهان پليس آگاهي اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران با دستور قاضي بستان‌زاده بازپرس جنايي تهران مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند. همزمان با شروع تحقيقات شكايت مشابه ديگري پيش روي كارآگاهان قرار گرفت. دومين شاكي پسر16ساله‌اي بود كه 19تير‌ماه قرباني نقشه شوم باند آدم‌ربايان شده بود. به گفته وي، متهمان با تهديد چاقو او را به باغ انگور برده و در آنجا مورد آزار و اذيت قرار داده بودند. گروگانگيران حتي موبايل و مدارك او را هم سرقت كرده و تهديدش كرده بودند چنانچه شكايت كند او را خواهند كشت.

وي گفت: بعد از اين اتفاقي كه برايم افتاد از لحاظ روحي خيلي به هم ريخته‌ام به‌طوري كه مجبور شدم درس و كارم را رها كنم. چراكه از ترسم جرأت نمي‌كنم به خيابان بروم. همه خانواده‌ام و همسايه‌ها نيز در جريان اين حادثه قرار گرفتند. بعد از اين اتفاق تصميم گرفتيم كه خانه مان را بفروشيم و از تهران برويم.

دستگيري مشخصاتي كه هردو شاكي درخصوص اعضاي باند آدم ربا ارائه داده بودند، يكسان بود و هردو يكي از آنها را مي‌شناختند كه با كمك 2 پسرنوجوان و شگردهاي پليسي 2 نفر از اعضاي باند دستگير شدند. اين دو متهم 18و 19ساله صبح ديروز براي بازجويي به شعبه دوم بازپرسي دادسراي جنايي تهران منتقل شدند. آنها درحالي‌كه اظهار پشيماني مي‌كردند جرم خود را گردن گرفتند. يكي از متهمان گفت: يكي از شاكيان را از قبل مي‌شناختيم. من و دوستانم در زمينه حمل بار با وانت نيسان فعاليت داشتيم كه شاكي از بار ما سرقت مي‌كرد.

همين باعث شد كه نقشه بكشيم تا از او انتقام بگيريم. اما دومين قرباني را نمي‌شناختيم درواقع شيطان به جلدمان رخنه كرده بود و ناخواسته او را دزديديم و با تهديد وي را مورد آزار و اذيت قرار داديم. وي ادامه داد: البته هردو نقشه را حسين يكي از اعضاي باند كه بعد از دستگيري ما فراري شده كشيده است. او با چاقو شاكيان را تهديد كرده و از ما خواست تا آنها را به باغ انگور ببريم و ما هم فريب او را خورديم.

به گزارش همشهري، اين دو متهم براي انجام تحقيقات بيشتر درخصوص كشف جرايم احتمالي ديگر در اختيار مأموران اداره شانزدهم پليس آگاهي پايتخت قرار گرفتند. اين در حالي است كه جست و جوي كارآگاهان براي دستگيري 2 متهم فراري اين باند ادامه دارد تا ابعاد پنهان پرونده آشكار شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.