تاریخ: 2015-06-23 شناسه خبر: 552

موسوي در صدر برترين هاي واليبال جهاني

 به گزارش واحد مرکزی خبر از  پایگاه اختصاصی مسابقات ، در جدول امتیاز آورین ترین بازیکنان در پایان هفته سوم بارتوژ کورک از لهستان با 175 امتیاز در صدر است و شهرام محمودی از ایران با 112 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
– در جدول بهترین اسپوکرها ریکاردو لوکارلی از برزیل با 55.32 درصد موفقیت در رده نخست قرار گرفت و شهرام محمودی از ایران با 52.60 امتیاز چهارم است.

– در رده بندی بهترین دفاع روی تور ، سید محمد موسوی عراقی با میانگین 0.87 در ست صدرنشین ماند و مکسول هولت از آمریکا با میانگین 0.73 در ست دوم است.

– در جدول بهترین سرویس میکاه کریستینسن از آمریکا با میانگین0.58 در هر ست صدرنشین ماند و از ایران در میان 10 سرویس زن برتر نامی به چشم نمی خورد.
– در جدول بهترین پاسورها میکاه کریستینسن از آمریکا با میانگین 7.54 پاس موفق در هر ست در صدر است و میرسعید معروف از ایران با میانگین 5.64 پاس به رده دوم صعود کرد.
– در جدول بهترین دریافت ماتئو اندرسون از آمریکا با 61.72 درصد در صدر است و در میان 5 بازیکن برتر در این بخش نامی از بازیکنان ایران به چشم نمی خورد.
– در جدول بهترین ساعد نیز اریک شوجی از آمریکا با 2.62 میانگین در هر ست در صدر قرار گرفت و بازیکنان ایرانی در میان 5 بازیکن برتر قرار ندارد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.