تاریخ: 2015-07-30 شناسه خبر: 5664

تشخیص الکلی بودن افراد با یک آزمایش ساده خون

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ نشانگر زیستی موسوم به فسفاتیدیل اتانول (PEth) با مصرف الکل در ارتباط بوده و می‌توان با استفاده از آن الکلی بودن جوانان را تشخیص داد.

محققان طی بررسی‌هایی بر دو گروه بزرگ دانشجویان دانشگاه میدوسترن و تکمیل پرسشنامه‌های 10 سؤالی توسط دانشجویان دریافتند که میزان سطوح “PEth” در نمونه‌های خونی با تعداد دفعات مصرف الکل در ارتباط است.

به گفته محققان وجود نشانگرهای زیستی و گزارش‌های شخصی که نشان‌دهنده مصرف سنگین الکل است می‌تواند مقیاس عینی را برای بررسی، درمان و پژوهش محققان مهیا کند. / ایسنا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.