تاریخ: 2015-06-15 شناسه خبر: 66

لغب «جغد »به زنان محجبه در برنامه تلویزیونی!

«الناره تهمزاوا» مجری شبکه تلویزیونی آینس آذربایجان در برنامه «اینجه ماراقلار» از بانوان محجبه با القاب «سیاه» ، «جغد» و «دارای انرژی منفی» یاد کرد.

در پی این تحقیر که اعتراض مردم آذربایجان را نیز به همراه داشت؛ مسئولین شبکه آینس این مجری را از کار برکنار کنند.
این در حالی است دو برنامه دیگر این مجری تلویزیونی با نام های «اینجه ماراقلار» و «اینجه+» نیز رسما متوقف شد.

الناره تهمزاوا بعد از برکناری، در مصاحبه ای گفت: «من متوجه شدم که اشتباه کردم و در سخنان خود بی احتیاطی نمودم. خواستم که یک مطلبی را برسانم، ولی یک معنای دیگری بوجود آمد. به هر حال تماشاچیان دوست داشتنی و محترم خود را مورد آزار قرار دادم و به همین خاطر از آنها تقاضا می کنم که مرا مورد عفو قرار بدهند و از شبکه تلویزیونی آینس که آن را در وضعیت وخیمی قرار دادم نیز معذرت می خواهم.»

کاسپین

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.