تاریخ: 2015-06-23 شناسه خبر: 693

۳.۶ میلیارد تومان پاداش برای والیبالیست‌ها

به گزارش ورزش بانوان به نقل از خبرگزاری دانشجو ، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵/ ۱۰۰/ ص/ ۹۳ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۳ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

در تصویب نامه شماره ۱۱۶۸۸۶ /ت ۵۱۱۷۳هـ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۹۳، عبارت های “قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور” و “سی و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶) ریال” به ترتیب جایگزین عبارت های “بودجه ۱۳۹۳ کل کشور” و “پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال” می شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.