مچ اندازی

بانوان مچ‌اندازی ایران به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شوند

نایب‌رییس بانوان هیات پرورش‌اندام و بدنسازی خراسان رضوی گفت: برای اولین بار مسابقات مچ‌اندازی را در ایران برگزار کردیم وهم‌اکنون...

همگام با ورزش بانوان؛

مرزوقی: لباس مچ اندازی بانوان طراحی شد

نائب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی گفت: لباس مچ اندازی بانوان طراحی شد و نخستین دوره کلاس داوری مچ اندازی بانوان...