پرتاب نیزه

پرتاب نیزه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی؛

سحر ضیایی پرتابگر زن ایران بعد از کسب نقره مسابقات کشورهای اسلامی

سحر ضیایی بعد از کسب نقره مسابقات کشورهای اسلامی گفت در رقابت با نفر اول المپیک موفق به کسب مدال...

ضیایی رکورد ملی پرتاب نیزه را هم جابه‌جا کرد؛

مدال نقره پرتاب نیزه مسابقات کشورهای اسلامی در دستان سحر ضیایی

سحر ضیایی علاوه بر کسب مدال نقره پرتاب نیزه کشورهای اسلامی رکورد ملی این ماده را شکست.

هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه بانوان چهارم شد

نماینده پرتاب نیزه بانوان کشورمان در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو به عنوان چهارمی بسنده کرد.