اسنوکر

همگام با ورزش بانوان؛

تصاویری دیدنی از تمرین بانوی ملی پوش اسنوکر کشورمان

تصاویری از تمرین روزانه اکرم محمدی امینی، بانوی 27 ساله ملی پوش اسنوکر کشورمان منتشر شده است. او روزی 8...