آب های آرام بانوان

دربی تهرانی ها زمان برگزاری لیگ آب های آرام بانوان را تغییر داد

زمان برگزاری هفته دوم از مسابقات لیگ آب های آرام بانوان به علت همزمانی با مسابقه فوتبال تغییر کرد.

تیم‌ملی آب‌های آرام بانوان عازم مسابقات بین المللی ماراتن شد

تیم ملی آب های آرام کشورمان جهت حضور در رقابت های بین المللی ماراتن یازدهم فروردین سال 1394 راهی چین شد.