آرمینا صادقیان

تیراندازی فینال فینالیست‌ها - هند

آرمینا صادقیان با شکستن رکورد جهانی راهی فینال شد

تیرانداز نوجوان کشورمان در مسابقات فینال فینالیست‌ها موفق شد به شکستن رکورد جهانی راهی فینال تفنگ 10 متر شود.