آریانا فونتانا

فینال تماشایی اسکیت سرعت زنان در المپیک زمستانی ۲۰۱۸

در فینال تماشایی اسکیت ۵٠٠ متر زنان در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ ، آریانا فونتانا اسکیت باز ایتالیایی با اختلافی ۲۲ سانتی متری با نزدیکترین رقیب خود ، قهرمان شد.