آقایی

ثریا آقایی بدمینتون‌باز اختصاصی آسیا معرفی شد

ثریا آقایی دختر بدمینتون باز کشورمان بعد از دو سال تلاش در این ورزش به عنوان بازیکن اختصاصی فدراسیون بدمینتون آسیا معرفی شد.