آلاله شالچیان

در سایت ورزش بانوان می‌خوانید؛

گفتگو با آلاله شالچیان بانوی سوارکار ایرانی

آلاله شالچیان بانوی با اخلاق و بسیار خونگرم سوارکار ایرانی که از هشت سالگی در این رشته ورزشی فعالیت داشته است وی در حال حاضر در رده سنی جوانان سوارکاری بانوان فعالیت دارد. سایت ورزش بانوان گفتگویی دوستانه با شالچیان ترتیب داده است.