آموزش

شوهران وابسته به مادر/ زندگی با مردانی که بدون اجازه مادرشان آب نمی خورند

این روزها بعضی از دامادها پس از ازدواج همچنان نسبت به خانواده شان وابسته هستند و این موضوع مشکلاتی برای عروس خانم ها ایجاد می کند. با دانستن چند نکته کاری کنید که دخالت های خانواده همسر و وابستگی ها در زندگی مشترک تان کمرنگ شود.

فیلم های آموزش زناشویی در اینترنت تا چه حد قابل اعتماد هستند؟

بسیاری از این فیلم ها مجوز ندارند و مشخص نیست تا چه حد همسو با آموزه های روانشناسی، شرعی و عرفی در جامعه ما باشند و حتی امکان دارد آموزش های شان غلط باشد