آپارتاید جنسی

ادعای بی‌پایه و اساس فمنیست‌های فرانسوی؛

ایران و عربستان باید به اتهام آپارتاید جنسی از المپیک محروم شوند

یک خبرگزاری خارجی وضعیت زنان ایران و عربستان، خصوصا زنان ورزشکار را در آستانه المپیک ریو مشابه سیاه پوستان آفریقای جنوبی دانسته و ادعا می‌کند که تبعیض جنسیتی حاکم در این دو کشور در حالت آپارتاید جنسی است.