اردوی المپیکی

شهریان: تمام شش نایب رییس ورزشکاران اعزامی در المپیک حضور خواهند داشت

شهریان، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از حضور شش نایب رییس در المپیک ریو همراه با ورزشکاران زن اعزامی به المپیک خبر داد.