اردوی تیم ملی فوتسال زنان

با حضور 18 بازیکن انجام می شود

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال برای دیدار با ایتالیا

اردوی آماده سازی تیم‌ ‌ملی فوتسال بانوان برای دیدارهای دوستانه با تیم ملی فوتسال ایتالیا در کمپ تیم های ملی فوتبال آغاز می شود.

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در اصفهان برپا شد

تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های داخل سالن ترکمنستان، وارد اصفهان شد.

دعوت از ۱۴ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال زنان

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان با دعوت از 14 بازیکن از 11 شهریور ماه در اصفهان آغاز می‌شود.

دومین مرحله از اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان برگزار می شود

اردوی تمرینی تیم ملی فوتسال بانوان از 26 فروردین ماه به میزبانی تهران در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد و تا 29 همین ماه پیگیری می شود.