ارغوان رضایی

ارغوان رضایی تنیسور ایرانی الاصلی که به دوران اوج خود بازمی‌گردد

ارغوان رضایی اکنون در ۲۹ سالگی و در حالی که رتبه‌ای در رده‌بندی جهانی ندارد، از عزمش برای بازگشت به سطح اول تنیس جهان و روزهای خوب گذشته سخن می‌گوید.