استامینوفن

محبوبه کریمی

محبوبه کریمی، بانوی تالوکار کشورمان چندی پیش از دنیای قهرمانی وداع کرد. وی کار خود را در رشته ووشو از سال 83 آغاز کرده است.

یوگا برای بانوان از استامینوفن هم بهتر است

ریچل مک آدامز، بازیگر کانادایی موفق شد با دنبال کردن یوگا سر درد های آزار دهنده ناشی از استرس و تنش های روزانه را به حالت قبل و نرمال باز گرداند.