استان

پارالمپیک ریو 2016؛

پراکندگی استانی مدال‌آوران پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو

بیش از نیمی از استان‌های کشور در روزهای گذشته میزبان مدال‌آوران پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو بودند و استان تهران با 6 ورزشکار، بیشترین نماینده را در بین آنها به خود اختصاص داده اند.