استعداد

وزیر ورزش؛

بانوان ایرانی توانمندی های فراوانی در عرصه ورزشی دارند

وزیر ورزش و جوانان گفت: بانوان ایرانی توانمندی ها و استعدادهای فراوانی در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه ورزش دارند.