اسکیت اینلاین هاکی دختران

دومین مرحله از اردوی تیم ملی اسکیت اینلان هاکی بانوان برگزار می‌شود

دومین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی اسکیت اینلاین بانوان ایران از 28 فروردین ماه آغاز می شود و این اردو تا اول اردیبهشت پیگیری خواهد شد.

نخستین مرحله از اردوی اسکیت اینلاین هاکی بانوان برگزار می شود

اولین دوره از اردوهای آمادگی تیم ملی اسکیت اینلاین هاکی بانوان با دعوت 26 ورزشکار از 16 فروردین آغاز می شود.

تیم اسکیت اینلاین هاکی بانوان خود را مهیای مسابقات جهانی می‌کند

پس بررسی و انجام تست های دقیق فنی کمیته اینلاین هاکی ایران 25 ورزشکار زن به مرحله بعدی اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین هاکی دعوت شدند.